Indonesia thắng Philippines, đánh sập hy vọng của tuyển Việt Nam